Over het onderzoek

Het onderzoek naar de kosten van het Koningshuis is uitgevoerd door een team van onderzoeksjournalisten onder leiding van René Zwaap. Zwaap is hoofdredacteur van “De Republikein; ‘tijdschrift voor de betrokken burger’”.

Het onderzoek werd mede gefinancierd door een succesvolle crowdfundingsactie in 2016, georganiseerd door het Republikeins Genootschap (RG). Ook heeft het onderzoeksteam gebruik gemaakt van het meldpunt “WillyLeaks”, waar bronnen zich anoniem konden melden met bruikbare informatie. Via WillyLeaks kwam de redactie van De Republikein in contact met vele tipgevers, onder wie voormalig ambtenaren en medewerkers rondom het koninklijk huis.

De kosten van het koningshuis vormen al jarenlang een discussiepunt binnen de Nederlandse politiek. Wie herinnert zich niet de relatief recente discussies over de toelage voor prinses Amalia en het onderhoud van de Groene Draeck? Beide situaties worden ook aangehaald in het rapport. Zwaap en zijn collega’s stellen hierin dat de politieke discussie vaak voortkomt uit een gebrek aan transparantie over wat het koningshuis nu daadwerkelijk kost.

Zowel het RG als de journalisten die dit onderzoek hebben uitgevoerd, zijn van mening dat het gebrek aan transparantie over de kosten van de monarchie niet past binnen een democratie. Deze website heeft daardoor een informatief karakter, met als belangrijkste doel de Nederlandse burgers inzicht te geven in wat het Koningshuis de staatskas jaarlijks kost.

Alliance of European Republican Movements

Het rapport Zwaap is onderdeel van een vergelijkend onderzoek naar de kosten van de laatste zeven grote monarchieën in Europa. Het Republikeins Genootschap werkt hieraan mee in navolging van afspraken gemaakt binnen de The Alliance of European Republican Movements (AERM), de federatie van republikeins georiënteerde organisaties in Groot-Brittannië, Spanje, Zweden, Noorwegen, Denemarken, België en Nederland.

Zoals de auteur van het rapport al aangeeft, is de methodiek deels geïnspireerd op het rapport Royal Expenses van de Britse republikeinse organisatie Republic.

Kostenvanhetkoningshuis.nl is mogelijk geworden door de Wilileaks-crowdfunding-campagne in 2016 en wordt ondersteund door Het Republikeins Genootschap en tijdschrift De Republikein.

Pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Republikeins Genootschap:

Secretaris
Floris Müller
secretariaat@republikeinen.nl
Tel. 0618131214