Doneer

In een goed functionerende democratie dienen de kosten van het staatshoofd helder te zijn. Helaas geeft de Nederlandse overheid geen eenduidig beeld van de werkelijke financiële achtergrond van het koningshuis. En dus zien wij het als onze taak om zelf meer duidelijkheid te krijgen. Hiermee is niet alleen veel tijd, maar ook geld gemoeid. Draag bij aan ons voortdurende onderzoek om meer inzicht te krijgen in de kosten.

Steun het onderzoek naar de kosten van het koningshuis en doneer eenmalig.

Het Republikeins Genootschap borgt een goede besteding van uw bijdrage en publiceert jaarlijks via: republikeinen.nl alle uitgaven, waaronder de kosten verbonden aan het onderzoek naar de kosten van het koningshuis.

Het Republikeins Genootschap beschikt over een ANBI-status.