Alle Cijfers op een rijtje

Het Koningshuis kost de Nederlandse staatskas jaarlijks zo’n 345 miljoen euro. Hieronder kunt u zien uit welke kostenposten dit totaalbedrag grofweg is opgebouwd.

De methodiek is deels geïnspireerd op het rapport Royal Expenses van de Britse republikeinse organisatie Republic. Dat betekent een categorisering die begint bij de officieel herleidbare kosten uit beleidsstukken, en die eindigt bij een conservatieve schatting van onder andere het vermogen van de Oranjes. Hiervoor maakte het onderzoeksteam gebruik van erkende rekenmodellen, betrouwbare historische bronnen en marktconforme prijsinschattingen.

Het vermogen van de Oranjes is belangrijk aangezien zij vrijgesteld zijn van het betalen van vermogensbelasting. Aan de hand van de hoogte van het vermogen kun je dus vaststellen hoeveel geld de Nederlandse schatkist elk jaar misloopt als direct gevolg van deze belastingvrijstelling.

Overzicht totale kosten
OmschrijvingKosten (miljoen Euro)Cumulatief
Inkomen Willem Alexander, Máxima, Beatrix€ 8,2
Functionele uitgaven€ 28,3€ 36,5
Doorbelaste kosten andere departementen€ 5,8€ 42,3
Staatsbezoeken, paleizen, Groene Draeck€ 17,1€ 59,4
Beveiliging€ 40,0€ 99,4
Koningsdag€ 1€ 100,4
Werkbezoeken€ 22,5€ 122,9
Huisvesting ambassades€ 10,0€ 132,9
Ambtelijke ondersteuning ministeries en ambassades€ 5,0€ 137,9
Diverse onderzoeken€ 1,0€ 138,9
Derving inkomsten uit vermogensbelasting€ 192,0€ 330,9
Vrijstelling erfbelasting€ 3,2€ 334,1
Huisvestingskosten paleizen€ 10,0€ 344,1
Gederfde opbrengsten kunsthandel€ 1,4€ 345,5

De opbouw van € 345,5 mln.

  • Officieel begroot

    € 59.400.000

  • Officiële totale kosten

    € 126.500.000

  • Werkelijke kosten

    € 345.500.000

Duurste monarchie van Europa

Met een kostenplaatje van ruim 345 miljoen euro komt het Nederlandse koningshuis akelig dicht in de buurt van de vaak als exorbitant rijk geportretteerde Britse monarchie, die volgens het grootschalig onderzoek van Republic een slordige 450 miljoen euro per jaar kosten. Het rapport merkt daarbij echter terecht op dat Groot Brittannië met zo’n 60 miljoen inwoners een veel grotere bevolking heeft dan Nederland. Zou je dus de kosten per inwoner berekenen, dan zou Nederland de duurste monarchie van Europa hebben.