Gederfde belastinginkomsten

Leden van het Koninklijk Huis zijn niet alleen vrijgesteld van inkomstenbelasting; ze betalen ook geen erf- of vermogensbelasting. Daarom is het van belang open en transparant te zijn over het vermogen van de Oranjes. Aan de hand van de hoogte van het vermogen kun je vaststellen hoeveel geld de Nederlandse schatkist elk jaar misloopt als direct gevolg van deze belastingvrijstelling.

Het vermogen van de Oranjes is al vaak beraamd, door onder andere tijdschriften als Forbes en Quote. Zij concludeerden al dat een groot deel van de bezittingen bestaat uit aandelen. Het rapport Zwaap spitst zich dan ook met name toe op de grote belangen van de Oranjes in de bedrijven Shell en ABN Amro. Eerdere onderzoeken van de Financial Times en de Sunday Times blijken zeer behulpzaam bij het vaststellen van het percentage aandelen in Shell dat de koninklijke familie lange tijd heeft bezeten:

“De Sunday Times meldde op 14 maart 2004 dat het Nederlandse koningshuis 800 miljoen euro had verloren toen het aandeel Shell even in een dipje kwam nadat de oliemaatschappij in de clinch kwam met haar accountantsbureau KPMG.”

En dan is er nog ABN Amro, de bank waarvan Koning Willem I medeoprichter was. Destijds bedroeg het aandeel van de Oranjes 11%, terwijl de schrijvers van het rapport melden dat een aandeel van 1,2% in 2007 ongeveer 933 miljoen euro waard zou zijn geweest. Toen werd ABN Amro namelijk voor 72 miljard euro verkocht aan de Royal Bank of Scotland. Mocht het oorspronkelijke aandeel van 11% dus in tact gebleven zijn, dan hielden de Oranjes dus alleen aan die deal al zo’n 9 miljard euro over.

Ook Philips, KLM, DSM, Heineken, Unilever en Boskalis gelden als bedrijven waar de Oranjes aandelen in hebben of hadden. Via WillyLeaks kregen de onderzoekers ook berichten binnen dat het koningshuis een groot belang heeft in Urenco, een miljardenbedrijf uit Almelo dat fungeert als producent van verrijkt uranium.

192.000.000

Belastingvrijstelling

Het vermogen van de Oranjes: 12 miljard euro

Al met al wordt de schatting van het vermogen van de koninklijke familie op zo’n 12 miljard euro gelegd. Gezien de erfbelasting en ook de vermogensbelasting, waarvan de Oranjes beide zijn vrijgesteld, loopt de staatskas hier jaarlijks 192 miljoen euro mis. Deze kosten zijn direct terug te leiden op de staatsvorm monarchie en het verschijnsel erfopvolging. Immers zouden kwesties als erf- en vermogensbelasting helemaal niet spelen als de functie van staatshoofd na één of twee ambtstermijnen weer in een andere familie terecht zou komen.